31
.
08
2023

Przygotuj swój eCommerce na Q4

Autor:
Borys Marushchak
Czas:
2
min.
Czy uważasz, że Twój sklep e-commerce wykorzystuje już w pełni swój potencjał? Przeczytaj artykuł Borysa Marushchaka i sprawdź co możesz zrobić lepiej w swoim biznesie online.

Moim zdaniem, internet jest pełen niewydolnych i nieefektywnych e-sklepów.

Zjawisko to może wynikać z różnych przyczyn, takich jak brak odpowiedniej strategii marketingowej, niezrozumienie potrzeb i oczekiwań użytkowników czy też zawiłości techniczne platformy. I choć każdy z nas dąży do doskonałości, to w tym świecie nigdy jej w pełni nie osiągniemy... ale możemy się do niej zbliżyć, chociażby przez optymalizację.

Optymalizacja e-commerce polega na sprawdzaniu hipotez, testach A/B oraz dokonywaniu drobnych poprawek, by zwiększyć efektywność Twojego sklepu, co swoją drogą przełoży się na zwiększenie współczynnika konwersji (Conversion Rate), czyli przychodu.

Wśród kluczowych zalet optymalizacji wymienia się:

 • Zwiększenie konwersji: Optymalizacja pomaga przekształcać więcej odwiedzających w klientów dokonujących zakupów.
 • Wzrost dochodów: Dzięki lepszej optymalizacji, strona generuje większe przychody bez konieczności zdobywania nowych odwiedzających.
 • Poprawa doświadczenia użytkownika: Optymalizacja sprawia, że strona jest bardziej przyjazna w użytkowaniu i przyciąga więcej zadowolonych klientów.
 • Mniej porzuconych koszyków: Usprawnienia w procesie zakupowym minimalizują liczbę porzuconych koszyków.
 • Większa widoczność: Optymalizacja SEO zwiększa widoczność strony w wynikach wyszukiwania.
 • Wzrost konkurencyjności: Dzięki optymalizacji, strona wyróżnia się na konkurencyjnym rynku e-commerce.

Ostatnio w Tigers przeprowadziliśmy audyt techniczny dla klienta z branży Home & Decor w Holandii. Wyzwaniem m.in była duża liczba porzuconych koszyków. Po wprowadzeniu ok. 60% naszych rekomendacji CR wzrósł z 1.2% do 2.6% w ciągu 2 tygodni. Liczba porzuconych koszyków zmniejszyła się o ok. 35%. Wynik ten został zrealizowany tylko za pomocą niedużych technicznych usprawnień sklepu. Tym samym chciałbym podkreślić ważność technicznej optymalizacji strony / sklepu.

Metryki i benchmarki

Dla osoby, która zarządza eCommerce’em takie metryki i skróty jak CR (Conversion Rate), ROMI (Returm on Marketing Investments) oraz ROAS (Return on Ads Spent) nie są obce, a eCommerce Managerzy i Specjaliści Performance posługują się nimi na co dzień. 

Czy tak naprawdę jest?

Spotkałem kilku przedsiębiorców, którzy przenosili swój biznes do digital’u w tym roku. Z oszczędności nie zatrudniali osoby specjalizującej się w e-commerce, a tym samym decydowali się na działania po omacku, tłumacząc, że najpierw sklep powinien pokazać pozytywną tendencję do zarabiania, a jak to osiągnie, dopiero to będzie ten moment na rekrutacje. Ta decyzja nie jest efektywna i z pewnością nie przynosi wymiernych pozytywnych skutków. Dlatego warto, byśmy choć na chwilę zatrzymali się nad usystematyzowaniem wiedzy w zakresie pomiaru efektywności naszego sklepu.

W ramach przypomnienia możemy zrobić sobie ćwiczenie i obliczyć kilka przydatnych metryk dla swojego sklepu internetowego:
 • Conversion Rate (CR): Liczba transakcji / Liczba wszystkich unikalnych użytkowników na stronie * 100%

Współczynnik konwersji wyraża procentowy stosunek liczby udanych transakcji (np. zakupów) do całkowitej liczby unikalnych użytkowników odwiedzających stronę internetową lub sklep e-commerce. Wyraża to, jak skutecznie strona przekształca oglądających użytkowników w klientów dokonujących zakupów.

Jaki jest dobry Conversion Rate na stronie internetowej? Jest to dość mocno uzależnione od branży. Wg. platformy analitycznej Ruler, CR waha się od 1.8% do 4.6%

Średni CR według branży

W innych badaniach są pokazywane przybliżone, ale nieco inne liczby, co wynika z próbki danych. Natomiast uśredniając dostępne badania z różnych źródeł, możemy uznać, że współczynnik konwersji powyżej 2% - 2.5% jest dobrym dla e-commerce, który sprzedaje w sektorze B2C.

 • ROMI (Return on Marketing Investment): (Zysk netto / Inwestycja w marketing) * 100%

ROMI ocenia efektywność wydanych środków na działania marketingowe. To wskaźnik pokazujący, ile zysku generuje się na każde wydane złotówce na działania promocyjne. Wynik powyżej 100% oznacza, że działania marketingowe były opłacalne, wynik poniżej 100% sygnalizuje ich mniej korzystny charakter.

 • ROI (Return on Investment): (Zysk netto / Inwestycja) * 100%

ROI to ogólna miara efektywności inwestycji, niekoniecznie ograniczona do działań marketingowych. Obejmuje ona stosunek zysku netto uzyskanego z danej inwestycji do kosztów tej inwestycji. Jest to uniwersalny wskaźnik oceny opłacalności, który pozwala zrozumieć, ile zysku wygenerowano w stosunku do poniesionych kosztów.

Monitorowanie tych wyznaczonych metryk jest kluczowe, aby skutecznie ocenić, czy nasze wysiłki przynoszą pożądane efekty dla naszego sklepu. Nawet najmniejsza poprawa w optymalizacji może naprawdę podnieść Twój e-commerce na wyższy poziom.

Jak podejść do optymalizacji e-sklepu?

Przygotowałem dla Was kilka porad, które można wykorzystać jeszcze przed (ale i podczas) nadchodzącego świątecznego sezonu - magicznego Q4.

#1. Zacznij od prostego (samodzielnego) audytu

Nie trzeba być programistą z wieloletnim doświadczeniem, aby sprawdzić swoją stronę / sklep internetowy na wyzwania natury technicznej jak szybkość ładowania strony, kompresja kodu czy wykorzystania grafik w formacie nowej generacji. Wystarczy sięgnąć po kilka narzędzie, które na podstawowym poziomie pokażą czym warto zająć się priorytetowo:

 • Page Speed Insight by Google - narzędzie które analizuje prędkość ładowania stron oraz dostarcza zalecenia dotyczące optymalizacji zarówno dla wersji mobilnej, jak i desktopowej strony.
 • GTmetrix - narzędzie oferuje szczegółową analizę prędkości ładowania, identyfikując konkretne obszary do optymalizacji, takie jak obrazy, skrypty i style.
 • Pingdom Website Speed Test - pozwala na pomiar czasu ładowania strony, analizę elementów strony oraz sugestie dotyczące optymalizacji.
 • WebPageTest - narzędzie umożliwia testowanie prędkości ładowania strony z różnych lokalizacji i na różnych urządzeniach, dostarczając szczegółowe wyniki.

#2. Szybkość ładowania strony - Top priorytet!

Szybko ładująca się strona e-commerce już jest pewnym standardem i ma kluczowe znaczenie dla sukcesu Twojego sklepu. Wiele badań wykazało, że wskaźnik odrzuceń wzrasta w zależności od prędkości ładowania witryny.

Według Google, poprawa prędkości strony internetowej o jedną sekundę może potencjalnie przyczynić się do wzrostu konwersji o 27% dla użytkowników mobilnych.

Dlatego ważne jest, aby wybrać dostawcę hostingu e-commerce, który może zoptymalizować prędkość Twojej witryny. Wiarygodny dostawca hostingu może oferować optymalizację serwera, sieci dostarczania treści oraz systemy buforowania, aby zapewnić szybkie i efektywne ładowanie Twojej strony internetowej.

#3. Optymalizacja strony pod urządzenia mobilne

Ten punkt łączy się z wcześniejszymi obserwacjami, ale jednocześnie stanowi osobny, niezwykle istotny aspekt w procesie przygotowywania witryny do osiągnięcia swoich celów, takich jak zwiększenie sprzedaży, pozyskanie kontaktów czy dostarczenie informacji w ramach lejka konwersji. Poniżej przedstawiam kilka kluczowych argumentów przemawiających za optymalizacją witryny lub sklepu internetowego pod kątem ruchu z urządzeń mobilnych:

 • Dominacja ruchu z urządzeń mobilnych. Raport State of mobile 2022 dostarcza dwóch fascynujących danych: przeciętny użytkownik spędza na urządzeniu mobilnym nieco ponad 4.5 godziny dziennie, a w samej Polsce mamy aż 26 milionów użytkowników korzystających z urządzeń mobilnych. Czy wśród tej ogromnej liczby osób znajduje się Twój klient? To pytanie jest raczej retoryczne.
 • User Experience. Użytkownicy mobilni mają inne potrzeby i oczekiwania niż użytkownicy komputerów stacjonarnych. Strony zoptymalizowane pod kątem urządzeń mobilnych zapewniają lepsze doświadczenie użytkownika, prezentując treści w formie łatwej do nawigacji i czytelnej na mniejszych ekranach. To poprawia satysfakcję użytkownika i zachęca do dłuższych wizyt na stronie.
 • Przewaga konkurencyjna. Wielu Twoich konkurentów prawdopodobnie inwestuje w optymalizację mobilną, ale co ciekawe, dość dużo firm tego nie robi. Dobrze zoptymalizowana strona mobilna może dać Ci przewagę konkurencyjną, przyciągając użytkowników korzystających z urządzeń mobilnych, którzy aktywnie szukają produktów, usług lub informacji związanych z Twoją firmą podczas sezonu świątecznego. Wg. badania Google Polska i e-point - 57% firm, które nie wprowadziło żadnych rekomendacji dot. optymalizacji mobilnego UX zaliczyło spadki konwersji w kanale mobile vs desktop.

I co można z tym zrobić samemu? Przynajmniej kilka prostych rzeczy:
 1. Sprawdź kompatybilność mobilną. Sprawdź zgodność treści i grafiki w swojej witrynie z urządzeniami mobilnymi za pomocą narzędzia Google Mobile Friendly Test czy emulator urządzeń mobilnych mobiletest.me 
 2. Optymalizacja prędkości ładowania. Przeanalizuj prędkość ładowania swojej strony za pomocą narzędzia Google PageSpeed Insights. Jeśli obrazki potrzebują kompresji, możesz użyć narzędzi takich jak TinyPNG lub Compressor.io, aby zmniejszyć rozmiar plików graficznych i tym samym przyspieszyć ładowanie strony.
 3. Uprość nawigacje. Przemyśl, które sekcje i linki są najważniejsze, a które można ukryć lub umieścić w menu "hamburger" (trzy poziome linie). Upewnij się, że nawigacja jest czytelna i łatwa do zrozumienia.

Borys Marushchak

#4. Wprowadzenie modelu “Zero Friction”

Zero-friction model stworzony przez Meta (ex. Facebook) jeszcze w 2018 roku, opiera się na zasadzie eliminacji wszelkich barier oraz oporów w procesie użytkowania i interakcji z platformą. Głównym celem tego modelu jest zapewnienie jak najbardziej płynnego, intuicyjnego i niezakłóconego doświadczenia użytkownika, co prowadzi do zwiększenia zaangażowania i efektywności działań.

W ramach zero-friction modelu, Facebook dąży do minimalizowania trudności i ograniczeń, które mogą powstrzymywać użytkowników od korzystania z jego usług. Obejmuje to m.in. redukcję ilości kroków w procesach rejestracji, logowania oraz dokonywania transakcji, eliminację zbędnych formularzy i pól do wypełnienia oraz tworzenie spójnych i intuicyjnych interfejsów. Więcej o ZFM: TUTAJ

#5. Usprawnij (uprość) proces realizacji transakcji

Optymalizowanie procesu realizacji zamówienia jest również bardzo ważne. Musisz upewnić się, że nie ma żadnych przeszkód od momentu, w którym użytkownik składa zamówienie, aż do momentu, w którym zamierza dokonać płatność. To jest idealne miejsce na implementację reguły “Less is more!” i utrzymać prostotę.

43% badanych konsumentów w US preferują dokonać transakcji bez rejestracji. Podobna sytuacja w UK, gdzie preferencji sięgają do 56% konsumentów online.

Jeśli nie oferujesz opcji zamówienia jako gość w swoim sklepie, przegrywasz.
Badania jednoznacznie wskazują, że oczekiwaniem klientów jest możliwość dokonania zakupów bez konieczności zakładania konta. Taka funkcjonalność staje się standardem w dzisiejszym e-commerce i ma kluczowe znaczenie dla poprawy wskaźnika porzucania koszyka. Nikt nie chce docierać aż do strony finalizacji zamówienia, tylko po to, aby dowiedzieć się, że musi utworzyć konto, zanim będzie mógł sfinalizować swoje zakupy.

#6. Naprawdę przemyśl swoją ofertę świąteczną

Punkt mniej od strony technicznej, lecz bardziej strategicznej. O ile chcesz przebić średni współczynnik konwersji w swojej branży musisz dobrze przygotować się do magicznego sezonu zniżek i dobrze zaplanować co, jak i kiedy będziesz oferować.

 1. Na dobry początek przypominam o dyrektywie Omnibus, która obowiązuje przy wszystkich cenach promocyjnych podania najniższej ceny za ostatnie 30 dni. W 2023 roku to będzie pierwsze Q4, gdzie na teksty małym druczkiem będą zwracać uwagę nie tylko potencjalni klienci.
 2. Przemyślana polityka cenowa. Teraz jest ostatni dzwonek, aby jeszcze zdążyć zaplanować w jaki sposób chcemy podejść do cennnika w naszym sklepie. Skoncentruj się na atrakcyjnych rabatach, obniżkach cen, oraz pakietowaniu produktów, które przyciągną klientów.
 3. Prawdziwe promocje. Upewnij się, że Twoje promocje są oparte na rzeczywistych oszczędnościach. Unikaj manipulacji cenami przed promocją i zachowaj transparentność w komunikacji z klientami.
 4. Mądry upsell. Zazwyczaj moduł upsellowy w sklepach internetowych nie ma żadnej logiki,  proponowane produkty są nieposegmentowane, a klient, który decyduje się na zakup drogiego produktu dostaje propozycje dokupienia jeszcze droższego produktu, a nie komplementarnych dodatków czy akcesoriów. Same ustawienia reguł upsellowych po stronie systemu zarządzania sklepem spowoduje wzrostową tendencje zakupową (nie tylko podczas sezonowych wyprzedaży).
 5. Personalizacja promocji. Wykorzystaj najbardziej banalne możliwości personalizacji i podziel komunikacje wg. płci dobierając różne kreacje i copy. Jeśli posiadasz bazę klientów i masz więcej informacji - spróbuj dotrzeć do nich z spersonalizowanym komunikatem analizując ich wcześniejsze zamówienia i proponując im realną wartość.
 6. Wreszcie, zalecam regularne monitorowanie raportów i analiz, które będą wskazywały odpowiedni kierunek działań. Raporty, takie jak badanie Gemius "E-Commerce w Polsce 2022", mogą dostarczyć cennych wskazówek, w tym informacji o średnich wydatkach Polaków w sklepach internetowych. To może być istotna wskazówka dla Twojego sklepu, aby zoptymalizować strategię i dostosować ją do rzeczywistych preferencji klientów.
Średnie wydatki w Polsce 2022

___________

Jeśli potrzebujesz:

 • wsparcia w związku z tematami poruszanymi w niniejszym artykule,
 • abyśmy przygotowali dla Ciebie audyt Twojego e-sklepu,
 • przeprowadzili z Tobą optymalizację e-commerce,

skontaktuj się z nami. Jesteśmy pewni, że wspólnie będziemy w stanie opracować odpowiednie strategie, które pomogą Ci osiągnąć Twoje cele biznesowe 🐅

No items found.

Przygotuj swój eCommerce na Q4 razem z Tigers